Chính sách vận chuyển

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

– Sau khi xác nhận đơn hàng với Khách hàng, Topmat sẽ chuyển thông tin tới bộ phận Giao vận của công ty. Việc giao nhận hàng sẽ được thực hiện bằng chính dịch vụ vận chuyển của Topmat. Xe vận chuyển sẽ từ kho (các kho) chuyển hàng tới địa chỉ theo đơn đặt hàng của Khách hàng.

Phí vận chuyển:

T = G(đ) x X(km)

+G = Tải trọng xe đã chọn > chi phí G/km

+X = Tổng quãng đường xe di chuyển qua các kho tới nơi giao hàng

Ghi chú: X= Quãng đường được tính từ tính từ trung tâm khu vực (phường, xã) kho hàng của sản phẩm 1 (X1) + quãng đường từ trung tâm khu vực (phường, xã) của kho sản phẩm 2 (X2) + ….(Xn) + tới khu vực trung tâm khu vực (phường, xã) nơi giao hàng của khách hàng (Xk)

HOTLINE: 1900.2845
0936136900